online assessment nieuwe collega aannemenHieronder leggen wij u uit waarom een online assessment inzetten van enorme winst is voor uw bedrijf. Zoals u vast zult onderschrijven is het succes van uw bedrijf voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van uw medewerkers. Nemen ze verantwoordelijkheid en eigen initiatief, zijn ze gedreven en ambitieus en hebben ze communicatieve vaardigheden om klanten goed te kunnen bedienen en andere medewerkers aan te kunnen sturen? Dit kan door ons vastgesteld worden met behulp van een online assessment. Bekijk aan de hand van de zeven onderstaande vragen of het inzetten van een online assessment ook voor uw bedrijf waardevol is.

1. Heeft u slapeloze nachten als u nieuwe mensen moet aannemen?

Wij nemen uw zorgen volledig uit handen. We brengen de functie in kaart, stemmen met u af welke taken de medewerker heeft en verbinden dat samen met u aan de daarvoor vereiste competenties. Bovendien bepalen we samen met u, wat een medewerker gedurende het eerste jaar dienstverband concreet dient te bereiken aan resultaat. De rapportage die u van ons krijgt is een hulpmiddel, een document om de voortgang te kunnen beoordelen. Dat geeft rust en voorkomt slapeloze nachten.

2. Duurt het u te lang, om een extern bedrijf in te schakelen bij een assessment?

Een online assessment kan juist snel worden ingezet, omdat er niet naar locatie of andere faciliteiten hoeft te worden omgekeken. Agenda’s zijn vanwege het ontbreken van reistijd makkelijker op elkaar af te stemmen. Ook als een acteur ingezet moet worden voor een rollenspel, is dit gemakkelijk online te organiseren en merken wij dat er dan sprake is van verhoogde flexibiliteit bij alle betrokkenen.

3. Heeft u diverse mismatches meegemaakt in uw bedrijf?

Uit de praktijk is gebleken dat de meeste ondernemers bij het aannemen van nieuw personeel zich te veel laten leiden door intuïtie: de sollicitant heeft een goed CV, passende opleiding, maakt een goede indruk en komt met een overtuigend verhaal waarom hij degene is die u zoekt. Maar is hij ook echt de goede kandidaat? Met wetenschappelijk bewezen instrumenten brengen wij vakkundig in kaart wat de talenten van de medewerker zijn en op welke wijze de medewerker succesvol kan functioneren binnen uw organisatie.

4. Bent u erachter gekomen dat een mismatch u veel tijd en geld kost?

Sommige mensen zijn niet zo makkelijk in te schatten, de kans dat u een fout maakt is daarom ook groot. Een verkeerde inschatting op basis van intuïtie leidt al gauw tot financieel verlies en bezorgt u onnodig veel zorgen! Doordat ons assessment een duidelijk beeld oplevert van de kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen van kandidaten kunnen meer missers voorkomen worden. Het kan zijn dat iemand toch niet de juiste motivatie heeft, minder intelligent is dan zijn voorkomen of diploma’s doen vermoeden of dat iemand qua persoonlijkheid en waarden niet bij de functie of de organisatie aansluit. Als getrainde interviewers doorzien we met behulp van onze testen en expertise de kandidaten. Dit is beter bestand tegen ‘faking good’ en sociale wenselijkheid. Onze oordeelsvorming over wat de kandidaten kunnen, wat hun vaardigheden zijn en hoe zij zich kunnen ontwikkelen, is bij ons op het hoogste niveau. Door onze expertise kan mogelijke schade aan selectiekosten, inwerkkosten, salariskosten en goodwill en werkplezier van collega’s voorkomen.

5. Bent u bang dat u talenten onbenut laat?

Wanneer het zelfinzicht van medewerkers en de kennis over mensen in de organisatie toeneemt kan het beschikbare talent beter worden ingezet. Met behulp van ons assessment hebben medewerkers een reëel beeld van hun mogelijkheden en werken zij vanuit hun kracht. Dit leidt tot natuurlijker gedrag en effectiever handelen. Zo kan iedere medewerker zich maximaal ontplooien en heeft u maximaal profijt van iedere medewerker.

6. Ergert u zich aan medewerkers die te weinig laten zien?

Door een online assessment komen talenten en kwaliteiten van mensen zo duidelijk in zicht, dat ook kan worden voorkomen dat mensen te weinig uitgedaagd worden in hun werk. Een gebrek aan uitdaging kan leiden tot verzuim in alle opzichten (denk aan ziekte, maar ook teleurstelling, gebrek aan motivatie, of passiviteit). Uw bedrijf kan de vruchten van een online assessment plukken door dit te voorkomen.

7. Wilt u dat iedereen met plezier en voldoening aan het werk gaat?

Dan is het online assessment zeer belangrijk om in te zetten. We brengen in kaart wat iemand motiveert, waar de medewerker energie van krijgt en op welke wijze deze zich optimaal kan ontplooien. Niet alleen leert u de kandidaat beter kennen, de kandidaat leert ook zichzelf beter kennen en dat geeft steun, richting en focus!

 

Dit artikel over inzetten van online assessments is geschreven door onze partner Pascal de Wijngaert. Als u verzoeken of vragen heeft, kunt u met ons contactformulier een berichtje sturen; daar staan ook onze telefoonnummers, voor als u liever belt.
Of wilt u liever eerst meer lezen over onze assessments ?