We krijgen bij United Psychologists regelmatig de vraag om te testen in hoeverre iemand beschikt over een hbo-denkniveau. Daarna komt dan vaak de vraag of ons bedrijf NIP geregistreerd is en of onze testen COTAN getoetst zijn. Logische vragen, maar in de praktijk werkt dat net even anders, dus dat leggen we hieronder graag eens goed uit.

NIP registratie en gedragscode

Bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kunnen psychologen in verschillende registers worden opgenomen (en uitgeschreven als je je niet gedraagt, maar dat is gelukkig zeer zeldzaam).
In welk register je komt hangt af van de bedrijfstak waarin je werkt. Voor ons advieswerk op het vlak van mens en arbeid zijn de registers Arbeid&Organisatie en Arbeid&Gezondheid gemaakt. Je mag in zo’n register staan als je na je universitaire opleiding nog een berg opleiding en ervaring hebt opgedaan en kunt aantonen dat je die kennis en ervaring up to date houdt door steeds nieuwe opleidingen te blijven doen. Arjen Bosma en Wouter Vrooland dragen beide de titel Registerpsycholoog Arbeid&Organisatie, dus onder hun leiding zou er bij het testen en beoordelen van het denkniveau niks mis mogen gaan. In de praktijk van het werk houden alle medewerkers zich conform de regels die zijn opgenomen in de gedragscode van het NIP. Mocht er onverhoopt toch iets mis gaan dat we niet samen opgelost krijgen, kan men zich melden tot het Nederlands Instituut van psycholoog om ons handelen te laten toetsen. Gelukkig hebben we dat nog nooit aan de hand gehad, wanneer er vragen of opmerkingen zijn komen we daar al snel samen uit.

COTAN tests

COTAN staat voor Commissie Testaangelegenheden, dat is een onderdeel van het NIP. De COTAN bevordert de kwaliteit van tests en testgebruik in Nederland. Testontwikkelaars kunnen hun testen indienen bij de COTAN, zodat ze beoordeeld kunnen worden op verschillende onderdelen. Dit zijn zeer strenge criteria, want geen enkele intelligentietest scoort op alle onderdelen “goed”, ook niet na jarenlange ontwikkeling. Op het gebied van intelligentie is de perfecte test dus niet haalbaar, want op elke test is wel iets aan te merken. Voor bedrijven die met tests werken is het daarom zaak om de test te selecteren die het beste aansluiten bij het doel van de klant.
Dat betekent dat wij regelmatig bekijken welke tests de beste COTAN scores hebben voor het doel waar wij aan werken en vervolgens een weloverwogen keuze maken voor de inzet van bepaalde tests.

Tests voor hbo-denkniveau

Voor het testen van het hbo-denkniveau gebruiken we sinds januari 2022 de capaciteiten tests van Ixly (ACT algemene intelligentie). Deze test heeft op de meeste punten een goede beoordeling. Wel vind de COTAN dat de ontwikkelaars van de Ixly nog meer onderzoek moeten doen om te bewijzen dat factoren zoals werksector van de deelnemer, regio en de setting waarin de test wordt afgenomen (thuis of in een testomgeving ) geen invloed hebben op de testscores. We verwachten dat Ixly hiervoor binnenkort met aanvullende onderzoeksgegevens naar de COTAN gaat, zodat het bewijs van kwaliteit nog beter kan worden.
Verder vind de COTAN dat de testontwikkelaars (dat geldt voor alle testontwikkelaars, niet alleen die van Ixly) niet genoeg kunnen aantonen dat intelligentiescores prestaties op het werk kunnen voorspellen. Dit laatste is ook erg lastig aan te tonen, omdat er zo veel factoren zijn die succes voorspellen en omdat je mensen niet eindeloos kunt blijven volgen om succes te meten.

Waarom heeft United Psychologists gekozen voor deze test?

Zoals net al kort beschreven scoort geen enkele intelligentietest helemaal perfect op de COTAN beoordeling, dat is niet haalbaar. De ACT algemene intelligentie scoort op de meeste onderdelen van de COTAN beoordeling voldoende of goed. Zo zijn de uitkomsten van de test erg betrouwbaar en zijn er normgroepen gemaakt met verschillende opleidingsniveaus. De test heeft een goede theoretische onderbouwing en de kwaliteit van het testmateriaal is hoog. Ook komt er uit de beoordeling naar voren dat het instrument wel echt intelligentie meet en niet iets anders en blijven de ontwikkelaars/onderzoekers de test regelmatig evalueren. Daarnaast is de test van ixly relatief kort en gebruiksvriendelijk, waardoor deelnemers aan de test geen onnodige stress ervaren tijdens het afnamemoment. Deze punten maken dat we bij United Psychologists dit jaar werken met de ACT voor het toetsen van HBO-denkniveau (en overigens ook voor het toetsen van de andere denkniveau’s).

De capaciteitentests van Ixly bieden een nauwkeurige voorspelling van iemands capaciteiten en intelligentie. Er zijn verschillende tests voor alle opleidings- en taalniveaus.

Deze blog is geschreven door Iris Franssen en Wouter Vrooland.

Heeft u vragen of wensen, dan kunt u terecht bij Registerpsycholoog Arbeid &Organisatie Wouter Vrooland, wouter@unitedpsychologists.nl