Over UP

UP, een ervaring rijker!

United Psychologists (wij zeggen UP) is een organisatie van ervaren, ambitieuze en ondernemende Arbeid & Organisatie psychologen. UP adviseert op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel.

UP geeft inzicht in individuele kwaliteiten van mensen en wat zij aan motivatie te bieden hebben. Daarmee kunnen mensen op de werkplek terecht komen waar zij de meeste toegevoegde waarde hebben.

Dankzij UP wordt werk inspirerend. Met als gevolg dat uw mensen betere prestaties leveren, efficiënter samen werken, hogere declarabiliteit of salesprestaties bereiken en adequater reageren op wat klanten aangeven.

Kenmerkend voor UP is onze flexibele, moderne manier van werken. UP gelooft in maximale autonomie voor professionals, door sturen op output, lef tonen op de werkvloer en afschaffen van zoveel mogelijk regels.

UP is veel meer dan kwaliteit, maatwerk en klantgerichtheid. UP is een ervaring die u en uw professionals rijker maakt!

UP brengt in kaart waar mensen toe in staat zijn en wat hen drijft. U kunt vervolgens de beste keuzes kunnen maken over hun inzetbaarheid. Een voordelig en snel e-assessment? Een dagvullend assessment op managementniveau? Het resultaat is altijd een concreet antwoord op uw vraag. Vanzelfsprekend aangevuld met adviezen over de ontwikkeling van de deelnemer aan ons onderzoek.

Kenmerkend voor onze coaching is de stevige en persoonlijke aanpak. Wij zeggen waar het op staat, genuanceerd en zonder omwegen. Wij zijn transparant over onze werkwijze. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en bereiken we de beste resultaten.

Wilt u een passend voorstel voor onze dienstverlening? Adviezen over het verbeteren van uw organisatie? Neem gerust contact op!